BOX B $69

¼ Pcs Pumpkin

3 Pcs Washed Potato

2 Pcs Sweet Potato

2 Pcs Corn

3 Pcs Carrots

2 Pcs Brown Onions

1 Pcs Broccoli

1 Pcs Broccolini

3 Pcs Zucchini

1 Pcs Red Capsicum

3 Pcs Avocado

1 Baby Cos Pack

½ Bag Baby Spinach

2 Pcs Cucumber

3 Pcs Tomato

1 Pun Cherry Tomato

2 Pcs Orange

3 Pcs Mandarin

4 Pcs Bananas

3 Pcs Kiwifruit

3 Pcs Green Apples

3 Pcs Red Apples

3 Pcs Pear

2 Pun Strawberry

1 Doz Eggs